0.9996 גרסת רוט/סיסטם
1.046 גרסת - נגישות
Android 4.x - גרסה חדשה
DeleteExaspy - מחיקה
Old version - גרסה ישנה
התקנה למחשב
דרייבר SAMSUNG
דרייבר LG